طرح مطالعاتی ساماندهی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار

طرح مطالعاتی ساماندهی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار

بررسی رابطه رضایت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی

بررسی رابطه رضایت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی

نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق

نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق

بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر اصفهان

بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر اصفهان

عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها چیست؟

عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها چیست؟

بررسی عوامل موثر بر تعیین وضعیت عملکرد پل‌ها

بررسی عوامل موثر بر تعیین وضعیت عملکرد پل‌ها

بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها

بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها

سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص

سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص

اولویت‌بندی مناطق برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD)

اولویت‌بندی مناطق برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD)

آیین‌نامه شورای پژوهش شهرداری اصفهان تصویب شد

آیین‌نامه شورای پژوهش شهرداری اصفهان تصویب شد

مکان‌یابی TOD جدید برای شهر اصفهان

مکان‌یابی TOD جدید برای شهر اصفهان

مطالعات جامع ساماندهی حمل‌ونقل بار درون ‌شهری اصفهان

مطالعات جامع ساماندهی حمل‌ونقل بار درون ‌شهری اصفهان

مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از اتوبوس‌های برقی در اصفهان

مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از اتوبوس‌های برقی در اصفهان

رونق اقتصادی اولویت نخست مردم برای آینده اصفهان

رونق اقتصادی اولویت نخست مردم برای آینده اصفهان

راهکارهای یخ‌زدایی ایمن برای معابر و پل‌های شهر چیست؟

راهکارهای یخ‌زدایی ایمن برای معابر و پل‌های شهر چیست؟

نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار

نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار

عوامل موثر بر  طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

عوامل موثر بر طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

پژوهشی برای ارائه طرح استقرار نظام رایانش ابری در شهرداری اصفهان

پژوهشی برای ارائه طرح استقرار نظام رایانش ابری در شهرداری اصفهان

پژوهشی برای پردیس مدیریت شهری اصفهان

پژوهشی برای پردیس مدیریت شهری اصفهان

تولید گاز متان از پسماند جامد شهری

تولید گاز متان از پسماند جامد شهری

صفحه‌ها