برنامه ریزی شهری

نوع محتوا برای واکشی: 
news
آینده روشن کارفودها در شهر

آینده روشن کارفودها در شهر

آمار و اطلاعات صحیح اساسی‌ترین زیر بنای نظام برنامه‌ریزی

آمار و اطلاعات صحیح اساسی‌ترین زیر بنای نظام برنامه‌ریزی

تدبیر ویژه مدیریت شهری اصفهان برای تمرکز زدایی سینماها

تدبیر ویژه مدیریت شهری اصفهان برای تمرکز زدایی سینماها

آیا کاربرد روش‌های نوین در شهرسازی ضروری است؟

آیا کاربرد روش‌های نوین در شهرسازی ضروری است؟

تدوین ششمین برنامه راهبردی شهر اصفهان از ابتدای سال آینده

تدوین ششمین برنامه راهبردی شهر اصفهان از ابتدای سال آینده

«گردشگری، آلودگی هوا و بهره‌وری» سه محور برنامه اصفهان ۱۴۰۵

«گردشگری، آلودگی هوا و بهره‌وری» سه محور برنامه اصفهان ۱۴۰۵

چاره‌اندیشی شهرسازی نوین برای بی‌دفاع‌های شهر

چاره‌اندیشی شهرسازی نوین برای بی‌دفاع‌های شهر

عوامل موثر بر  طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

عوامل موثر بر طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

استقرار تاسیسات و صنایع در مجاورت شهرها تا چه اندازه توجیه‌پذیر است؟

استقرار تاسیسات و صنایع در مجاورت شهرها تا چه اندازه توجیه‌پذیر است؟

اصفهان پایلوت ملی تغییر رویکرد برنامه‌های جامع

اصفهان پایلوت ملی تغییر رویکرد برنامه‌های جامع

کرونا چه تغییراتی در مدیریت شهر ایجاد کرد؟

کرونا چه تغییراتی در مدیریت شهر ایجاد کرد؟

شش هدف برنامه سنجش‌پذیر شهردار اصفهان مرتبط با حوزه شهرسازی است

شش هدف برنامه سنجش‌پذیر شهردار اصفهان مرتبط با حوزه شهرسازی است

از تغییر سیاست در زمان کرونا تا اقدامات خلاقانه برای پیشرفت شهر

از تغییر سیاست در زمان کرونا تا اقدامات خلاقانه برای پیشرفت شهر

رویکرد «نتیجه محوری، تمرکز و انتخاب» محور برنامه ۱۴۰۵

رویکرد «نتیجه محوری، تمرکز و انتخاب» محور برنامه ۱۴۰۵

تحقق ۸۰ درصد بودجه درآمد شهرداری اصفهان از پنج ردیف درآمدی

تحقق ۸۰ درصد بودجه درآمد شهرداری اصفهان از پنج ردیف درآمدی

نگاه طرح‌های راهبردی ساختاری به شهر چیست؟

نگاه طرح‌های راهبردی ساختاری به شهر چیست؟

طراحی شهرهای هوشمند برای کاهش پاندمی‌ها در آینده

طراحی شهرهای هوشمند برای کاهش پاندمی‌ها در آینده

"اصفهان نما" برای آغاز مسیر هوشمندسازی مطلوب است

سیاست‌گذاری شهرداری منطقه یک در قالب برنامه پنج ساله

سیاست‌گذاری شهرداری منطقه یک در قالب برنامه پنج ساله

اتمام تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تا پایان تابستان

اتمام تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تا پایان تابستان

صفحه‌ها