بودجه و اعتبارات

نوع محتوا برای واکشی: 
news
بودجه‌ریزی مشارکتی و محله‌ای، نقطه عطف سال ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان

بودجه‌ریزی مشارکتی و محله‌ای، نقطه عطف سال ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان

گام‌های بی سابقه عمرانی در دوره پنجم

گام‌های بی سابقه عمرانی در دوره پنجم

تحقق ۱۸۱ درصدی بودجه منطقه ۱۳ در سال گذشته

تحقق ۱۸۱ درصدی بودجه منطقه ۱۳ در سال گذشته

اعلام پروژه‌های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

اعلام پروژه‌های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه منطقه ۹ در مهرماه

تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه منطقه ۹ در مهرماه

تحقق ۵۸ درصدی بودجه سال جاری منطقه ۶

تحقق ۵۸ درصدی بودجه سال جاری منطقه ۶

احداث ۴ ایستگاه خط دو متروی اصفهان در منطقه یک

احداث ۴ ایستگاه خط دو متروی اصفهان در منطقه یک

بیش از ۳۱۶ میلیارد تومان پروژه فعال عمرانی در شهر اصفهان

بیش از ۳۱۶ میلیارد تومان پروژه فعال عمرانی در شهر اصفهان

بلاتکلیفی یک سوم از اراضی منطقه ۲/احداث بزرگترین عرصه فضای سبز در محدوده بختیار دشت

بلاتکلیفی یک سوم از اراضی منطقه ۲/احداث بزرگترین عرصه فضای سبز در محدوده بختیار دشت

تحقق ۵۰ درصدی بودجه منطقه هشت در سال جاری

تحقق ۵۰ درصدی بودجه منطقه هشت در سال جاری

انتشار لیست ساختمان‌های پرخطر تهران/طرح خیابان غذا در کرمانشاه

انتشار لیست ساختمان‌های پرخطر تهران/طرح خیابان غذا در کرمانشاه

آمادگاه و سیدعلیخان کف فرش می‌شود

آمادگاه و سیدعلیخان کف فرش می‌شود

افزایش ۲۷ درصدی بودجه منطقه شش در سال جاری

افزایش ۲۷ درصدی بودجه منطقه شش در سال جاری

تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه منطقه هفت در سال گذشته

تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه منطقه هفت در سال گذشته

بهره‌برداری از ۴۰ پروژه در شهر اصفهان/پروژه آفتاب به زودی افتتاح رسمی می‌شود

بهره‌برداری از ۴۰ پروژه در شهر اصفهان/پروژه آفتاب به زودی افتتاح رسمی می‌شود

تبدیل مرکز همایش‌ها به یک منطقه دیپلماتیک/ تراموا به اصفهان می‌آید

تبدیل مرکز همایش‌ها به یک منطقه دیپلماتیک/ تراموا به اصفهان می‌آید

رشد ۴۰ درصدی بودجه عمرانی شهر اصفهان در سال گذشته

رشد ۴۰ درصدی بودجه عمرانی شهر اصفهان در سال گذشته

انعقاد ۱۰۲۶ قرارداد عمرانی در دو سال

انعقاد ۱۰۲۶ قرارداد عمرانی در دو سال

تعامل و همکاری مدیریت شهری با انبوه سازان/پروژه‌ای در شهر تعطیل نشده است

تعامل و همکاری مدیریت شهری با انبوه سازان/پروژه‌ای در شهر تعطیل نشده است

سهم ۳۰ درصدی بخش ساختمان در اقتصاد کشور/آغاز حفاری جبهه غربی خط دو مترو تا دو ماه آینده

سهم ۳۰ درصدی بخش ساختمان در اقتصاد کشور/آغاز حفاری جبهه غربی خط دو مترو تا دو ماه آینده

صفحه‌ها