اصفهان

زبان محتوای تگ: 
فارسی
واکشی صفحات آرشیو: 
خیر

روایت اصفهان به 10 زبان

اداره کل ارتباطات‌ و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان در تیر 1400 در راستای بازاریابی شهری و معرفی هرچه بیشتر اصفهان به شهروندان و کنشگران خارجی جهت توسعه گردشگری و اقتصاد شهری، به انتشار فیلم‌های معرفی این شهر به 10 زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، چینی، اسپانیولی، کاتالان، ارمنی، ایتالیایی و مالایی اقدام نمود؛ 10 گانه‌ای که زبان‌های شهروندان شهرهای خواهرخوانده اصفهان را نیز پوشش می‌دهند.

July 2021- To promote urban marketing and introduce Isfahan to foreigners for the development of the tourism and urban economy, Communications and International Department of Isfahan Municipality produced videos about Isfahan in 10 languages including English, French, German, Chinese, Russian, Spanish, Italian, Armenia, Malay, and Catalan. These variety in languages covers those of Isfahan’s sister cities.


كد محتوا 36750

برچسب ها

1400-04-26 - 10:10

1400-04-26 - 10:05

1400-04-26 - 10:01

صفحه‌ها