روایت اصفهان به 10 زبان

اداره کل ارتباطات‌ و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان در تیر 1400 در راستای بازاریابی شهری و معرفی هرچه بیشتر اصفهان به شهروندان و کنشگران خارجی جهت توسعه گردشگری و اقتصاد شهری، به انتشار فیلم‌های معرفی این شهر به 10 زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، چینی، اسپانیولی، کاتالان، ارمنی، ایتالیایی و مالایی اقدام نمود؛ 10 گانه‌ای که زبان‌های شهروندان شهرهای خواهرخوانده اصفهان را نیز پوشش می‌دهند.


كد محتوا 36750

برچسب ها