شهردار اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
شهردار اصفهان: سرانه فرهنگی و ورزشی شهر با اجرای پروژه های متعدد افزایش می یابد

شهردار اصفهان: سرانه فرهنگی و ورزشی شهر با اجرای پروژه های متعدد افزایش می یابد

قابلیت بهره برداری مرکز همایش ها به عنوان مجموعه همایش های بین المللی منطقه

قابلیت بهره برداری مرکز همایش ها به عنوان مجموعه همایش های بین المللی منطقه

باغ وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می شود

باغ وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می شود

مشکلات سر راه ساخت خیابان های اطراف میدان پینارت برطرف شد

مشکلات سر راه ساخت خیابان های اطراف میدان پینارت برطرف شد

سالن تئاتر شهر در چهارباغ عباسی ساخته می شود

سالن تئاتر شهر در چهارباغ عباسی ساخته می شود

اعطای نشان شهروند افتخارآفرین به آیلین ملکیان

اعطای نشان شهروند افتخارآفرین به آیلین ملکیان

هیچکس نمی تواند ادعا کند حق اصفهان ادا نشده است

هیچکس نمی تواند ادعا کند حق اصفهان ادا نشده است

پروژه تراموای اصفهان منتفی نشده است

پروژه تراموای اصفهان منتفی نشده است

ارتباط با شهردار اصفهان

ارتباط با شهردار اصفهان

رونق اقتصادی در کوران اقتصادی

رونق اقتصادی در کوران اقتصادی

پیشرفت مرکز همایش های بین المللی اصفهان از 46 به 94 درصد طی سه سال اخیر

پیشرفت مرکز همایش های بین المللی اصفهان از 46 به 94 درصد طی سه سال اخیر

ون ویژه افراد دارای معلولیت به زودی وارد اصفهان می شود

ون ویژه افراد دارای معلولیت به زودی وارد اصفهان می شود

پیشنهاد شهردار اصفهان برای مناظره با شهرداران پیشین

پیشنهاد شهردار اصفهان برای مناظره با شهرداران پیشین

اعلام آمادگی شهردار اصفهان برای شرکت در برنامه

اعلام آمادگی شهردار اصفهان برای شرکت در برنامه "تفاوت"

رونمایی بیش از 50 دستگاه خودروی آتش نشانی سبک و سنگین

رونمایی بیش از 50 دستگاه خودروی آتش نشانی سبک و سنگین

 فرونشست زمین در نقاط تاریخی اصفهان به معنای تخریب تمام دستاوردهاست

فرونشست زمین در نقاط تاریخی اصفهان به معنای تخریب تمام دستاوردهاست

برای نقد مدیریت شهری دروغ شاخدار نگویید/ زمینه‌ساز مقابله با فساد هستیم

برای نقد مدیریت شهری دروغ شاخدار نگویید/ زمینه‌ساز مقابله با فساد هستیم

اختصاص 11 میلیارد تومان به مناسب سازی شهری برای افراد دارای معلولیت

اختصاص 11 میلیارد تومان به مناسب سازی شهری برای افراد دارای معلولیت

وصول درآمد شهرداری اصفهان در این دوره به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید

وصول درآمد شهرداری اصفهان در این دوره به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید

بیشترین میزان جذب اوراق مشارکت از سوی مدیریت شهری اصفهان

بیشترین میزان جذب اوراق مشارکت از سوی مدیریت شهری اصفهان

صفحه‌ها