برنامه "رادیو تاکسی" با هدف فرهنگ‌سازی روابط تاکسیرانان و شهروندان، فرهنگ‌سازی استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، ارائه اخبار مربوط به تاکسیرانی و آموزش تاکسیرانان شهر اصفهان با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی پخش خواهد شد.

برچسب‌ها

1400-02-25 - 11:56