مشخصات کلی

مرتضي مسلمي فر
  • مرتضي مسلمي فر
  • معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 22:22

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1376 1377
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 1373 1376
کد محتوا 9758

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان