مشخصات کلی

سيد مرتضي سقاييان نژاد
  • سيد مرتضي سقاييان نژاد
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 11:06

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1382 1394
کد محتوا 9754

برچسب ها