مشخصات کلی

حميدرضا نيک کار
حميدرضا نيک کار
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1369 1370
کد محتوا 9752

برچسب ها