مشخصات کلی

محمدحسن ملک مدني
محمدحسن ملک مدني
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1362 1369
کد محتوا 9746

برچسب ها