مشخصات کلی

حسن درخشنده پور
حسن درخشنده پور
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1360 1362
کد محتوا 9745

برچسب ها