مشخصات کلی

عبدالحسين سيف اللهي
عبدالحسين سيف اللهي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:00

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1359 1360
کد محتوا 9744

برچسب ها