مشخصات کلی

سيد حسين علوي
سيد حسين علوي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:59

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1357 1359
کد محتوا 9743

برچسب ها