مشخصات کلی

آتامان غني زاده
  • آتامان غني زاده
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 11:58

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1356 1357
کد محتوا 9742

برچسب ها