مشخصات کلی

رضا آزمايش
رضا آزمايش
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:57

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1354 1356
کد محتوا 9741

برچسب ها