مشخصات کلی

محمد ماني
محمد ماني
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:57

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1352 1354
کد محتوا 9740

برچسب ها