مشخصات کلی

سيد اسماعيل نواب صفا
  • سيد اسماعيل نواب صفا
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 11:55

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1352 1352
کد محتوا 9739

برچسب ها