مشخصات کلی

بهمن رضانيا
بهمن رضانيا
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:49

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1349 1352
کد محتوا 9738

برچسب ها