مشخصات کلی

اکبر مقامي
اکبر مقامي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:48

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1348 1349
کد محتوا 9737

برچسب ها