مشخصات کلی

 سعيد حجازي
سعيد حجازي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:46

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1346 1346
کد محتوا 9736

برچسب ها