مشخصات کلی

 سعيد حجازي
  • سعيد حجازي
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 11:46

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1346 1346
کد محتوا 9736

برچسب ها