مشخصات کلی

فريبرز نوذري
فريبرز نوذري
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:24

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1340 1341
کد محتوا 9735

برچسب ها