مشخصات کلی

مهدي ملکي
مهدي ملکي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:14

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1338 1340
کد محتوا 9733

برچسب ها