مشخصات کلی

شاپور مختاري
  • شاپور مختاري
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 12:13

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1336 1338
کد محتوا 9732

برچسب ها