مشخصات کلی

حبيب الله اشراقي
حبيب الله اشراقي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:12

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1335 1336
کد محتوا 9731

برچسب ها