مشخصات کلی

علي محرابي
علي محرابي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:12

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1335 1335
کد محتوا 9730

برچسب ها