مشخصات کلی

علي صديق قاضي نوري
  • علي صديق قاضي نوري
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 12:07

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1332 1332
کد محتوا 9728

برچسب ها