مشخصات کلی

زين العابدين صدري
زين العابدين صدري
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:06

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1329 1331
کد محتوا 9727

برچسب ها