مشخصات کلی

جهانگير کيا
جهانگير کيا
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 11:47

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1346 1348
کد محتوا 9726

برچسب ها