مشخصات کلی

جهانگير کيا
  • جهانگير کيا
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 11:47

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1346 1348
کد محتوا 9726

برچسب ها