مشخصات کلی

رضا سجادي
رضا سجادي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:25

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1343 1343
کد محتوا 9725

برچسب ها