مشخصات کلی

محي الدين کاشفي
محي الدين کاشفي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1328 1329
کد محتوا 9724

برچسب ها