مشخصات کلی

مجتبي دولت آبادي
  • مجتبي دولت آبادي
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 12:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1324 1325
کد محتوا 9723

برچسب ها