مشخصات کلی

علي اصغر تيموري
علي اصغر تيموري
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1320 1321
کد محتوا 9722

برچسب ها