مشخصات کلی

رضا الهامي
  • رضا الهامي
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 12:29

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1318 1320
کد محتوا 9721

برچسب ها