مشخصات کلی

ميرزا رفيع رفيعي
ميرزا رفيع رفيعي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:30

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1313 1313
کد محتوا 9720

برچسب ها