مشخصات کلی

حبيب اله خان
حبيب اله خان
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:31

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1309 1313
کد محتوا 9714

برچسب ها