مشخصات کلی

ميرزاده عشقي
ميرزاده عشقي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1305 1309
کد محتوا 9713

برچسب ها