مشخصات کلی

حجه الاسلام شيخ الاسلام
  • حجه الاسلام شيخ الاسلام
  • شهردار اصفهان
  • شنبه, 14 تیر 1399, 12:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1301 1305
کد محتوا 9712

برچسب ها