مشخصات کلی

حاج ميرزا محمدعلي خان کلانتر
حاج ميرزا محمدعلي خان کلانتر
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 12:35

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1295 1297
کد محتوا 9710

برچسب ها