شیوع ویروس کرونا در کنار همه رنجی که برای مردم دنیا داشت خوبی هایی هم داشت. تمام مشکلاتی که طی چندین سال متمادی برای زمین و ساکنان آن بخصوص در شهرهای بزرگ جهان با گسترش آنها ایجاد شده بود در چند ماه شیوع این ویروس کاهش یافت.

 کد محتوا 9423

برچسب ها