محمدرضا آقابابا گلیان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1398-12-21 14:05
  • كد محتوا:7551

مشخصات کلی

محمدرضا آقابابا گلیان
مدیر عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1399/04/14 13:41

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 913831386
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1313931395
شهرداری اصفهانمدیر عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان13941396