مشخصات کلی

محمد عيدي
محمد عيدي
حسن
1350
مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 22:35

تحصیلات

کارشناسی تاریخ
کارشناسی ارشد ایران اسلامی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1396 درحال خدمت
کد محتوا 7106

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان