مشخصات کلی

حسن نظام زاده اژیه
  • حسن نظام زاده اژیه
  • عزیزاله
  • 1347
  • مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 16 آبان 1400, 13:41

تحصیلات

  • کارشناسی حقوق ثبتی از دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی
  • کارشناسی ارشدحقوق عمومی از دانشگاه آزاد نجف آباد

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1397 1400
مدیریت حراست شهرداری اصفهان سرپرست 1396 1397
اداره کل حراست شهرداری مرکزی اصفهان مسئول حفاظت فیزیکی 1394 1396
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان مسئول حراست 1386 1394
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان مسئول حراست 1380 1397
کد محتوا 7094

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان