مشخصات کلی

فروغ مرتضائي نژاد
 • فروغ مرتضائي نژاد
 • سید عباس
 • 1340
 • مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
 • پنجشنبه, 27 آبان 1400, 08:19

تحصیلات

 • کارشناسی علوم گیاهی گرایش علوم گیاهی سیستماتیک از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی گرایش کشت بافت از دانشگاه اصفهان
 • دکتری فیزیولوژی گیاهی گرایش فیزیولوژی / تنش شوری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1396 1400
مرکز تحقیقات اصلاح وتولید بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) رییس 1395 1396
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو هیات بدوی 1395 1396
انجمن کشت بافت و سلول گیاهی ایران رئیس کمیته تخصصی اخلاق علمی 1395 درحال خدمت
کارگروه بررسی توانایی علمی در حوزه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو 1394 درحال خدمت
انجمن کشت بافت و سلول گیاهی ایران نماینده استان اصفهان 1394 درحال خدمت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو کمیته استخدام و بکارگیری نیروی انسانی 1393 درحال خدمت
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد عضو کارگروه تخصصی زیست شناسی 1393 درحال خدمت
سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان عضو شورای پژوهشی وآموزشی 1393 1396
پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو شورا 1392 درحال خدمت
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان عضو شورای پژوهشی 1392 1397
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو کمیته پذیرش مرکز علمی و فناوری 1390 درحال خدمت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو کمیته اداری و ارزشیابی 1388 1393
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد عضو هیئت تحریریه فصل نامه گیاهی داروهای گیاهی 1387 درحال خدمت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) ریسس کمیته برنامه ریزی و تحقیقات آموزش گیاهان گلخانه ای 1386 1395
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو کمیسیون موارد خاص 1386 1394
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) رییس 1383 1395
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) عضو کمیته تخصصی خرید تجهیزات آزمایشگاه و پژوهشی 1381 1395
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو هیئت اجرایی کانون فارغ التحصیلان 1381 1396
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو شورای نظام پیشنهاد 1381 1390
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1380 1382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) عضو شورای پژوهشی 1378 1381
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) مدیر گروه باغبانی 1373 1380

افتخارات و عناوین

 • استاد برگزیده جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان
 • پژوهشگرنمونه در پنجمین جشنواره پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
 • محقق نمونه و برتر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
 • همکاری علمی در شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 • مجری طرح پژوهشی برتر در گروه کشاورزی جشنواره علمی ،پژوهشی وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان)
 • همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی فضاهای سبزشهری با رویکرد مدیریت مصرف آب در»دومین کنگره علوم ومهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب وبهداشتی» در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • همکاری در حفظ وپاسداشت هویت سبز باغشهر اصفهان درمقابله با بحران خشکسالی
 • همکاری در ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان
 • همکاری در تهیه و تدوین فرهنگ نامه بزرگ شهروندی

مطالعات و پژوهش ها

 • Amir Houshang Ahmadi, Forogh Mortazaeinezhad, Ahmad Reza Golparvar. 2017. Effect of physical and chemical treatments on seed germination of Salvia nemarosa. Res on Crops. 18(2): 340-342.
 • H. Daghaghian, F. Mortazaeinezhad, B. Bahreininejad. 2017. Physiological response of the medicinal plant artichoke (Cynara Scolymus l.) to exogenous salicylic acid under field saline conditions. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 9
 • Hadi Radnezhad, Forogh Mortazaeinezhad, Ali Asgar Naghipour, Behzad Behtari, Maryam Fouroghi Abari. 2015. Evaluation of drought resistance and yield in PGPR-Primed seeds of festuca arundinacea schreb under different levels of osmotic potential and fiel
 • Hadi Radnezhad, Shayan Khalili Arjagy, Forogh Mortazaeinezhad, Maryam Foroughi Abari, Masoumeh Sadeghi. 2015. The impact of the baker’s yeast and whey catalysts to improvement of employing organic solid waste in vermicomposting technology. Journal of P
 • فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی (1389). بررسی اسید جیبرلیک برکیفیت و زمان گلدهی گل مریم Polianthes tuberose L.. مجله دانش نوین کشاورزی، سال ششم، شماره هجده.
 • فروغ مرتضائی نژاد، کتایون پورسخی (1389). مقایسه اپی کاتشین در طی مراحل فرآوری چای سیاه و سبز ایرانی Thea sinesis. فصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شماره اول.
 • پگاه رضائی، فروغ مرتضایی نژاد (1388). ارزیابی تحمل به شوری (NaCl) در 5 رقم گوجه فرنگی. پژوهش نامه کشاورزی، جلد اول، شماره 2.
 • فروغ مرتضایی نژاد، محمد مهدی صادقیان (1386). مقایسه ترکیبات مؤثره گیاه دارویی باریجه Ferula gummosn Boiss. در سه منطقه شهرستان کاشان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، سال سوم، شماره دوم.

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

 • توسعه فضای سبز و افزایش سرانه با حداقل قیمت تمام شده به روش دیم کاری گونه های مقاوم برای اولین بار
 • روش علمی تشخیص درختان خطر آفرین با استفاده از دستگاه توموگرافی برای اولین بار
 • پلاک کوبی الکترونیکی درختان برای اولین بار
 • ایجاد گذرهای شکوفه با کاشت درختان هسته دار و دانه دار گلدار برای اولین بار
 • ارائه برنامه اجرایی تغییر الگوی کاشت گیاهان (تدوین و اجرای برنامه 5 ساله)
 • تحویل و تحول سیستم های آبرسانی فضای سبز برای اولین بار
 • نگهداری فضای سبز پیمانکاری با رویکرد کارشناسان تخصصی محور
 • ورود به عملیات های اجرایی فضای سبز با پروژه های مختلف بعد از سال ها دوری از اجراء
 • ارائه طرح های بروز آبرسانی تحت فشار و طرح های فضای سبز
 • ارائه طرح پایش استاندارد پساب جهت استفاده در فضای سبز
 • طراحی و اجرای گلخانه گیاهان گرمسیری در باغ گلها
 • هماهنگی وبرنامه ریزی انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری و اجرای بخشی از طرح راهبردی آب فضای سبز(رینگ شمال و جنوب)
 • ساماندهی مرکز تحقیقات محمودآباد و افزایش تولیدات گیاهی سازمان پارکها
 • پیگیری جهت واگذاری عرصه 53 هکتاری شهرک پرتو از اراضی منابع طبیعی به سازمان پارکها وکاشت نهال های مقاوم
 • طراحی و اجرای پروژه های شاخص شهری همچون نمایشگاه بین المللی اصفهان، باززنده سازی و ساماندهی بام سبز میدان امام علی(ع)، بازار گل وگیاه ارغوان و ...
 • طراحی و اجرای فضای سبزرینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان
 • ساماندهی فضای سبز بزرگراه های رینگ دوم و سوم ترافیکی شهر اصفهان
 • برنامه ریزی تأمین آب 3/1 فضای سبز شهر اصفهان از منابع آبی غیر زیرزمینی همچون آب خاکستری و...
 • بروزرسانی و بازنگری اساسی در دفترچه پیمان حفظ و نگهداری فضای سبز
 • بازنگری اساسی بر روی کلیه گونه های درختی، درختچه ای و علفی فضای سبز شهر اصفهان
کد محتوا 7092

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان