سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7087

مشخصات کلی

ايمان حجتي
مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
1399/03/26 11:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان1396درحال خدمت

شبکه های اجتماعی