مشخصات کلی

مرتضي طهراني
مرتضي طهراني
معاون مالی شهرداری اصفهان
سه شنبه, 20 آبان 1399, 10:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون مالی شهرداری اصفهان 1397 درحال خدمت
کد محتوا 7086

برچسب ها