سال جهش تولید
 • 1398-12-06 14:48
 • كد محتوا:7083

مشخصات کلی

حسين اميري
1349
معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
1399/05/29 23:02

تحصیلات

 • كارشناسي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد مبارکه
 • كارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي از دانشگاه آزاد خوراسگان
 • دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از مؤسسه شاخص پژوه

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداري مباركهرئيس روابط عمومي 13711376
شهرداري قزوينمدير اداره روابط عمومي 13771379
شهرداری قزوينشهردار منطقه يك 13801382
شهرداري نجف آبادمعاون اداری و مالی13821388
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نجف آبادرئيس هئيت مديره 13821388
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري قزوينعضو هئيت مديره 13881388
شهرداري شاهين شهرمعاون اداری و مالی 13881392
شهرداري شاهين شهرسرپرست13921392
شهرداری فولاد شهرشهردار13921394
سازمان حمل و نقل همگاني لنجانعضو هئيت مديره 13921394
شركت پسماند شهري شهرداري هاي لنجانعضو هئيت مديره 13921394
شهرداری شاهين شهرشهردار13941396
شركت مترو منطقه اي اصفهان و حومهعضو هئيت مديره 13941396
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1513961397
شهرداری اصفهانمعاون خدمات شهري شهرداری اصفهان1397درحال خدمت

مطالعات و پژوهش ها

 • تدوين برنامه پنج ساله اول شهرداري قزوين در سال 1379
 • تدوين برنامه پنج ساله اول شهرداري شاهين شهر در سال 1387
 • تدوين برنامه پنج ساله دوم شهرداري شاهين شهر در سال 1391
 • ارائه پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع تعيين نيازهاي آموزشي شهروندان در زمينه ترافيك در شهر اصفهان در سال 1386
 • ارائه مقاله آموزش هاي شهروندي با مبحث ترافيك و ارائه در همايش علمي و آموزشي شهرداري به مناسبت يكصدمين سال تأسيس شهرداريها در ارديبهشت 87
 • ارائه مقاله شهروند مداري و شهروند سالم، ارائه شده در همايش شهر سالم شاهين شهر تير 1387
 • مقاله شيوه هاي آموزش شهروندي در زمينه بازيافت، ارائه شده در همايش 3 روزه پسماندهاي شهري دانشگاه آزاد خوراسگان و چاپ در كتاب همايش در خرداد سال 87 و همايش پسماندهاي شهري در مشهد مقدس در سال 1387
 • تهيه مقاله شهرداريها و چالش پيش روي سال 1389و ارائه در همايش شهر فردا
 • تهيه مقاله مديريت و بودجه ريزي در شهرداريها در سال 1387
 • تهيه مقاله بررسي وظايف فرهنگي شهرداريها در سال 1388
 • تهيه مقاله تبليغات در سال 1386
 • تهيه مقاله مديريت بحران در سال 1387
 • مديريت و اجراي طرح شهرداري شاهين شهر و خدمات نوين الكترونيكي 2 (طرح جامع نرم افزاري سيستم شهرسازي، نوسازي، بايگاني و آرشيو الكترونيكي)
 • مديريت و اجراي طرح شهرداري شاهين شهر و خدمات نوين الكترونيكي 1 (طرح جامع نرم افزاري مالي و حسابداري، درآمد و محاسبه عوارض)
 • مديريت و اجراي طرح شهرداري شاهين شهر و خدمات نوين الكترونيكي 3 (طرح جامع نرم افزاري اتوماسيون اداري و ...)
 • مديريت و اجراي طرح سيستم مديريت كيفيت 90001 ISO
 • مديريت و اجراي طرح مديريت ايمني و بهداشت شغلي 18001 OHSOS
 • مديريت و اجراي طرح مديريت زيست محيطي 14001 ISO
 • مديريت و اجراي طرح سيستم رسيدگي به شكايات مشتريان 10001 ISO

شبکه های اجتماعی