مشخصات کلی

محمد شرفا
  • محمد شرفا
  • 1350
  • مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان
  • یکشنبه, 09 آبان 1400, 08:26

تحصیلات

  • كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان
  • كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش آب از دانشگاه شهيد چمران اهواز

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداري خميني شهر معاون شهرسازي 1381 1382
شهرداري خميني شهر شهردار منطقه 1 1382 1384
شهرداري خميني شهر معاون عمران 1385 1388
شهرداري خميني شهر شهردار 1390 1392
شهرداري مباركه شهردار 1393 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان 1397 1400
کد محتوا 7077

برچسب ها