مشخصات کلی

محمد شرفا
محمد شرفا
1350
مدیر منطقه 13
شنبه, 14 تیر 1399, 13:29

تحصیلات

كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان
كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش آب از دانشگاه شهيد چمران اهواز

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداري خميني شهر معاون شهرسازي 1381 1382
شهرداري خميني شهر شهردار منطقه 1 1382 1384
شهرداري خميني شهر معاون عمران 1385 1388
شهرداري خميني شهر شهردار 1390 1392
شهرداري مباركه شهردار 1393 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 13 1397 درحال خدمت
کد محتوا 7077

برچسب ها