مشخصات کلی

محمد کيهاني
محمد کيهاني
علی اکبر
1356
مدیر منطقه 8
یکشنبه, 11 آبان 1399, 14:23

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
دانشگاه پیام نور عضو نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه 3 کشور 1379 1379
شرکت های مالی- اقتصادی مدیر مالی و مدیر حسابداری 1379 1384
موسسات مالی و اعتباری استان اصفهان مدیر مالی و مدیر اعتبارات 1386 1394
رسانه های مکتوب و مجازی خبرنگار، نویسنده روزنامه خبر ورزشی، خبرگزاری های ایسنا، ایلنا و فارس 1388 1396
شرکت های اقتصادی، مالی و خدماتی عضو هیأت مدیره 1392 1396
انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (IPS) عضو 1393 درحال خدمت
انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (IPS) استان اصفهان عضو هیأت مدیره 1397 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 8 1398 درحال خدمت
کد محتوا 7072

برچسب ها