مشخصات کلی

محمدرضا برکت
محمدرضا برکت
مهدی
1345
مدیر منطقه 6
جمعه, 09 خرداد 1399, 09:56

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول دانشگاه آزاد دهاقان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
منطقه 1 شهرداری اصفهان معاون اداری مالی 1386 1389
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 11 1389 1393
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 12 1393 1397
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 6 1397 درحال خدمت

مطالعات و پژوهش ها

مقاله راهکارهای پرورش رهبران یاددهنده در شهرداری اصفهان بر مبنای مدل تی تی
بررسی میزان توازن بین کار و زندگی مدیران شهرداری اصفهان و ارائه راهکارهایی برای بهبود توازن
کد محتوا 7070

برچسب ها